Integrated your processes to maximize the company capability

GPI Asia ได้ประมวลภาพบรรยากาศจากการจัดงานสัมมนา “Integrated your processes to maximize the company capability” ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ห้อง The Treasury ชั้น 5 เกษรพลาซ่า งานนี้ได้วิทยากรรับเชิญที่มากด้วยประสบการณ์หลายท่านมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้เข้าร่วมงาน เรียกได้ว่าพร้อมด้วยเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจากบริษัทต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยเป็นอย่างมาก แล้วรอพบกับงานสัมมนาดีๆ จาก GPI Asia ได้เร็วๆ นี้นะคะ